Шановні колеги!

 

Безперечно, ви погодитесь, що одним із найшвидших і найдоступніших способів підвищення свого професійного рівня є ознайомлення з фаховою літературою та періодичними виданнями.

Рубрика "Видання для професіоналів" познайомить вас з палітрою фахових періодичних видань, передплачених нашою бібліотекою.

На сторінках цих журналів та газет можна познайомитись з цікавим досвідом інших бібліотек, запозичити у колег нові ідеї, поділитись своїми здобутками.

Фахові видання надходять до науково-методичного відділу і знаходяться на постійному зберіганні.

У разі необхідності номери, що вас зацікавили, можна замовити по МБА.

 

 

Бібліотека у форматі Д°, тобто – бібліотека у форматі "ДИТИНСТВА" – науково-популярний журнал, на сторінках якого обговорюються актуальні проблемні питання функціонування мережі спеціалізованих бібліотек для дітей; розглядаються нові нормативно-правові акти, спрямовані на покращення бібліотечної галузі; здійснюється обмін професійним досвідом, який є ще одним кроком до покращення функціонування спеціалізованих бібліотек для дітей на сучасному етапі; відзначаються пам’ятні дати вітчизняної та світової літературі, визначні дати з історії нашої держави, ювілеї бібліотек для дітей і фахівців, які працюють безпосередньо з нашими юними користувачами; відбуваються знайомства з дитячою творчістю; а також велика увага приділяється досвіду з фандрейзингової та грантової діяльності, спрямованої на пошук та залучення додаткових ресурсів для всебічного розвитку бібліотек, оновлення їх матеріально-технічної бази, що значно впливає на формування позитивного іміджу бібліотек як важливих соціальних інститутів. Видається Національною бібліотекою України для дітей з2015 році в електронному вигляді (http://www.chl.kiev.ua/d0/). З 2019-го почав виходити і в друкованому вигляді.

 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія – науковий часопис, заснований у лютому 2004 року. Виходить щоквартально. Засновник і видавець – Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. На сторінках цього журналу висвітлюються досягнення науковців-педагогів, розробників документознавства як навчальної дисципліни. Аналізується структура і зміст перших навчальних видань із документознавства. Пропонуються до розгляду найактуальніші теми сучасної політичної науки – ролі інформаційних технологій. Автори публікацій у цьому виданні знайомлять читачів з поняттями "електронна книга", "електронний документ", "електронне видання", "електронний текст" тощо. Крім того, тут висвітлюються матеріали різних соціологічних досліджень. Передплачувався бібліотекою з 2-го кварталу 2016 по 1-й квартал 2018 року

 

Бібліотечна планета – щоквартальний науково-виробничий журнал. Часопис засновано у березні 1998 року Національною парламентською бібліотекою України. З 1999 року журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата історичних наук. Виправдовуючи свою назву, журнал постійно друкує матеріали про досвід кращих бібліотек Європи, Польщі, Білорусі, США. Журнал публікує усі офіційні документи щодо бібліотечної справи в Україні, повід-омлення про Положення Всеукраїнських конкурсів, новини Української бібліотечної асоціації, стандарти з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи. Тут коротко розповідається про семінари, "круглі столи", конференції, презентації програм, проектів тощо. Основні рубрики часопису: "Колонка редактора", "Бібліотеки і суспільство", "Рецензії", "Українська культурологія", "Правові аспекти діяльності бібліотек", "Зарубіжний досвід", "Зверніть увагу на цю книгу", "Публічні бібліотеки: аспекти діяльності", "Колонка комплектатора", "Колонка каталогізатора", "Новітні інформаційні технології". Передплачується бібліотекою з часу заснування і по теперішній час

 

Бібліотечний вісник – науково-теоретичний та практичний часопис у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства, книгознавства та інформаційної діяльності. Журнал розглядає питання щодо формування державної бібліотечної політики, розроблення концептуальних засад подальшого розвитку бібліотечної справи в Україні. В ньому також переосмислюються питання економіки бібліотечної справи, удосконалення бібліотечного законодавства, соціально-правового захисту бібліотечного працівника. Основні рубрики часопису – загальні питання бібліотечної справи, хроніка наукових подій, матеріали конференцій, рецензії та огляди, ювілеї тощо. Періодичність виходу: 6 разів на рік. Передплачувався бібліотекою з 2010-го по 2018 рік.

 

Бібліотечний форум: історія, теорія і практика – всеукраїнський науковий і професійний щоквартальний бібліотечний часопис. Він є своєрідною дискусійною трибуною та майданчиком, де висвітлюється історія, теорія і практика книгозбірень. З липня 2003 року до червня 2015 року журнал видавався під назвою "Бібліотечний форум України". Видання є науковим, бо публікує результати наукових досліджень у галузі бібліотекознавства, висвітлює теоретичні бібліотекознавчі аспекти. Окрім того, журнал є інформаційним, бо подає різноманітні матеріали щодо практичних аспектів діяльності книгозбірень України та світу, відображає інноваційні технології бібліотек і представляє сучасні досягнення бібліотекарів-практиків. В часописі також відображається діяльність Української бібліотечної асоціації, робота її секцій, розроблені документи тощо. Бібліотекарям надається безкоштовна правова допомога та консультаційні послуги шляхом подання запитань юристові. Для цього можна скористатися зручною електронною формою за адресою http://bbsh10.blogspot.com/ або надіслати своє запитання до редакції. Передплачується бібліотекою з 2008 року.

 

Шкільна бібліотека – щомісячний часопис, що пропонує матеріали за такими основними напрямами: ілюстративні матеріали для виставок; бібліотечні уроки; матеріали до відзначення ювілейних дат, методичні поради, сценарії, кращий досвід; масові форми роботи бібліотеки; сторінка для батьків; підвищення кваліфікації; хрестоматійні твори. Журнал пропонує рубрики: "Освіта і культура в бібліотечному просторі", "Досвід зарубіжних колег", "Технології роботи шкільної бібліотеки", "Школярі у світі книжкової культури", "Хрестоматія школяра" тощо. Це авторитетне видання для фахівців містить повну актуальну інформацію, розкриває таємниці майстерності, презентує ідеї, творчі роботи колег.

 

Шкільна бібліотека плюс – газета, заснована у 2001 році Благодійним фондом сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка. Це – професійне видання для бібліотекарів і методистів. Газета також допомагає вчителям в інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу: друкує законодавчі, нормативні, методичні документи в галузі освіти і бібліотечної справи. Крім того, тут публікуються розробки бібліотечних уроків, сценарії, матеріали з досвіду роботи, бібліографічні списки літератури тощо. Статті в газеті групуються по таких основних рубриках: "Наша професія", "Ділимося досвідом", "Навчально-виховна робота", "Готуємося до свята", "Інформація". Ви-ходить двічі на місяць.

 

Шкільний бібліотекар – це професійне видання для бібліотекарів, спрямоване на допомогу в підвищенні їх компетентності. Видавець – видавнича група "Основа". Практичний журнал для бібліотекарів пропонує: актуальні питання функціонування бібліотек; інноваційні ідеї та готові розв’язання проблем сучасної бібліотеки; досвід і поради колег, сценарії масових заходів. Містить повнокольорову вкладку з наочно-дидактичними матеріалами. Часопис також може бути цікавим авторам навчальних та навчально-методичних книг, методистам, учителям, викладачам і студентам. Виходить 1 раз на місяць. Передплачується бібліотекою з 2016 року.

 

Шкільний бібліотечно-інформаційний центр - щомісячне фахове видання, адресоване бібліотечним працівникам. Висвітлює новини і події в бібліотечній та освітянській галузі, оперативно інформує про нові нормативні документи та надає роз’яснення щодо застосування в роботі норм трудового законодавства, розглядає питання управління бібліотекою, формування інформаційних ресурсів, бібліографічної та бібліотечно-інформаційної діяльності, використан-ня інформаційно-комунікаційних технологій в роботі бібліотек, виховання інформа-ційної культури та підтримки читання, організації неперервної освіти шкільних бібліотекарів. У кожному номері журналу вміщено Календар знаменних дат з випередженням на два місяці, до кожної дати на диску – додаткові інформаційні матеріали, сценарії, презентації тощо. Виходить з січня 2012 р. Передплачується бібліотекою з 2015 року.